Dandong Xinxing Paper Machinery Co., Ltd.

China · Dandong, Liaoning Province · Liujiachi Village, Xincheng District, Donggang City
0086-415-7107177 / 0086-415-7111197 / 0086-415-7195777
0086-415-7195567 / 0086-415-7195777
www.xinxingmachine.com
xinxingmachine@163.com

2+

Feedback